Instalacja programu Receptor wersja podstawowa

Gdy już wiesz, którą wersję posiadasz, wybierz przeznaczony dla Twojego komputera instalator. Jako pierwsze pojawi się okno powitalne, a po naciśnięciu przycisku  zobaczymy okno z licencją naszego programu oraz licencjami załączonych aplikacji. Po zapoznaniu z treścią umowy i w przypadku wyrażenia zgody na jej warunki, możemy przejść do kolejnego etapu instalacji poprzez kliknięcie . W następnym oknie umożliwiliśmy wybór miejsca na dysku, w którym zostanie zainstalowany program Receptor. Domyślnie znajdzie się on w katalogu: . Wciśnięcie  rozpocznie proces instalacji.

 

Na tym etapie zainstalowany zostanie nie tylko program Receptor, ale także pozostałe aplikacje niezbędne do jego działania, takie jak serwer bazodanowy, biblioteki, środowisko uruchomieniowe Javy (JRE) i przeglądarka dokumentów .pdf

Po przejściu procesu instalacji klikamy .

 

 

Program Receptor jest już zainstalowany i gotowy do użycia. Jego pliki znajdować się będą w wybranej (lub domyślnej) lokalizacji, a na pulpicie powinna pojawić się jego ikona:

 

Uwaga! Pierwsze uruchomienie programu potrwa dłużej, ponieważ Receptor musi przygotować bazę danych do dyspozycji użytkownika.